Vn, vr en dr de inwoners van LeropVn, vr en dr de inwoners van Lerop